Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09),  i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo

ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA

„PEČAT GRADA PAKRACA“

Članak 1.

                Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

– g. Ivanu Kataliniću iz Prekopakre,

– gđi Marici Topić, dr. med. iz Lipika,

– prof. dr. sc. Željku Romiću iz Zagreba,

– g. Saši Ćasiću iz Pakraca,

– g. Andriji Runje iz Pakraca,

– g. Rajmundu Bradiku iz Jasenove, Republika Slovačka.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 061-01/13-01/1

URBROJ: 2162-01/01-13-14

U Pakracu, 26. veljače 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.