Odluka o popisu fizičkih i pravnih osoba, zakupnika, dugogodišnjih zakupnika i koncesionara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. godini

image_pdfPDFimage_printISPIS

Comments are closed.