>

Konačni rezultati za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Konačni rezultati za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 26. Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, a u svezi s člankom 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za mjesnu samoupravu Grada Pakraca, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđuje i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORANA PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. MO BADLJEVINA
Od ukupno 747 birača upisanih u popise birača glasovalo je 379 birača, odnosno 50,73 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 369, odnosno 97,36 %, dok je nevažećih bilo 10 listića odnosno 2,64 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Marijan Čapek, 233 glasova ili 63,14 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Josip Novak 136 glasova ili 36,86 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Marijan Čapek
2. Miroslav Delač
3. Darko Samovojska
4. Vladimir Lefelman
5. Milan Ivandić.
Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP
izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Josip Novak
2. Stjepan Zlatko Kanjuh

2. MO DONJA OBRIJEŽ:
Od ukupno 226 birača upisanih u popise birača glasovalo je 140 birača, odnosno 61,94 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 129, odnosno 92,14 %, dok je nevažećih bilo 11, odnosno 7,86%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Predrag Sandrini 129 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Predrag Sandrini
2. Josip Savi
3. Petar Ivanović
4. Ernest Sabo
5. Darko Jozipović

3. MO GORNJA ŠUMETLICA:
Od ukupno 97 birača upisanih u popise birača glasovalo je 43 birača, odnosno 44,32 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 40, odnosno 93,02 %, dok je nevažećih bilo 3, odnosno 6,98%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Ignjatija Skorupan, 9 glasova ili 22,50 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Zlatibor Mandić 31 glasova ili 77,50 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabran je 1 kandidat, i to:
1. Ignjatija Skorupan,

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Zlatibor Mandić
2. Damir Stupar
3. Slađana Sekulić
4. Stevan Sekulić

4. MO KRAGUJ:
Od ukupno 131 birača upisanih u popise birača glasovalo je 42 birača, odnosno 32,06 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 42, odnosno 100 %, dok nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Željko Kenje, 42 glasa ili 100,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 5 kandidat, i to:
1. Željko Kenje
2. Đorđe Kojadinović
3. Nenad Kojadinović
4. Mladen Sudar
5. Stevo Sudar

5. MO KUSONJE:
Od ukupno 680 birača upisanih u popise birača glasovalo je 164 birača, odnosno 24,11 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 160, odnosno 97,56 %, dok je nevažećih bilo 4, odnosno 2,44%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Mira Kukić, 55 glasova ili 34,37% %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Veljko Mandić 105 glasova ili 65,63 %

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Mira Kukić
2. Milan Kozlović

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Veljko Mandić
2. Anto Marković
3. Veljko Bosanac dipl.ing.
4. Nikola Dreković
5. Boško Erceg

6. MO BATINJANI I MALI BANOVAC:
Od ukupno 139 birača upisanih u popise birača glasovalo je 40 birača, odnosno 28,77 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 37, odnosno 92,50 %, dok je nevažećih bio 3 listića, odnosno 7,50%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA BATINJANI I MALI BANOVAC
Nositelj liste: Slavko Matijašević, 37 glasova ili 100,00 %

Sa NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA BATINJANI I MALI BANOVAC izabrano je 5 kandidata, i to:

1. Slavko Matijašević
2. Ivica Pavičić
3. Dubravko Hruška
4. Gordana Hrgar
5. Stjepan Brisinello

7. MO NOVI MAJUR
Od ukupno 83 birača upisanih u popise birača glasovalo je 68 birača, odnosno 81,92 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 66, odnosno 97,05 %, dok je nevažećih bilo 2, odnosno 2,95%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Nikola Sambol, 34 glasa ili 51,51 %

2. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA NOVI MAJUR 32 glasa ili 48,49 %
Nositelj liste: Zdravko Družinec.

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Nikola Sambol
2. Antonio Domšić
3. Ivana Špelić

Sa liste NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA NOVI MAJUR izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Zdravko Družinec
2. Zlata Bičanić

8. MO OMANOVAC:
Od ukupno 162 birača upisanih u popise birača glasovalo je 72 birača, odnosno 44,44 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 61, odnosno 84,72 %, dok je nevažećih bilo 11, odnosno 15,28%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste:Damir Đukanović 61 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Damir Đukanović
2. Vlado Certić
3. Miodrag Ajman
4. Marijan Certić
5. Dea – Dolores Rukavina

9. MO PLOŠTINE:
Od ukupno 176 birača upisanih u popise birača glasovalo je 76 birača, odnosno 43,18 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 43, odnosno 56,57 %, dok je nevažećih bilo 33 listića, odnosno 43,43%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA PLOŠTINE
Nositelj liste: Antun Bruneta, 43 glasova ili 100,00 %

Sa NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA PLOŠTINE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Antun Bruneta
2. Antun Ježabek
3. Stjepan Arland
4. Ivo Feltrin
5. Ivan Arland

10. MO PREKOPAKRA:
Od ukupno 1066 birača upisanih u popise birača glasovalo je 561 birača, odnosno 52,62 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 553, odnosno 98,57 %, dok je nevažećih bilo 8 listića odnosno 1,43 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Antun Širac-Zlatko, 289 glasova ili 52,26 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Zlatko Kasner 144 glasova ili 26,04 %

3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE–HDSSB 120 glasova ili 21,70%
Nositelj liste: Dražen Sudetić.

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Antun Širac-Zlatko
2. Slavko Šoštarić
3. Vlado Eck
4. Marko Svjetličić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Zlatko Kasner
2. Marijan Vinkler

Sa liste HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB izabran je 1 kandidat, i to:
1. Dražen Sudetić

11. MO STARI MAJUR:
Od ukupno 25 birača upisanih u popise birača glasovalo je 16 birača, odnosno 64 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 16, odnosno 100 %, dok je nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Katarina Bartovčak, 16 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Katarina Bartovčak
2. Ivan Malogorski
3. Joso Hodak

12. MO TORANJ:
Od ukupno 160 birača upisanih u popise birača glasovalo je 40 birača, odnosno 25,00 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 29, odnosno 72,50 %, dok je nevažećih bilo 11 listića odnosno 27,50 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Slavko Filkas, 29 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Slavko Filkas
2. Dragan Krenek
3. Petar Pletikapa
4. Ana Filkas
5. Željko Los

13. MO VELIKI BANOVAC:
Od ukupno 143 birača upisanih u popise birača glasovalo je 85 birača, odnosno 59,44 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 69, odnosno 81,17 %, dok je nevažećih bilo 16 listića odnosno 18,83 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Damir Colosetti, 69 glasova ili 100 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Damir Colosetti
2. Saša Baschiera
3. Slavko Recc
4. Dario Cavalli
5. Samir Hadžić

14. MO BRUSNIK:
Od ukupno 83 birača upisanih u popise birača glasovalo je 10 birača, odnosno 12,04 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 9, odnosno 90 %, dok je nevažećih bio 1 listić, odnosno 10%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Željko Bosanac 9 glasova ili 100,00 %

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Željko Bosanac
2. Branko Kojadinović
3. Nikola Kosijer
4. Branko Kovačević
5. Jela Bosanac

15. MO BRANEŠCI:
Od ukupno 148 birača upisanih u popise birača glasovalo je 34 birača, odnosno 22,97%.
Važećih glasačkih listića bilo je 32, odnosno 94,11 %, dok je nevažećih bilo 2, odnosno 5,89%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Momčilo Miletić, 19 glasova ili 59,37% %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Milan Popović 13 glasova ili 40,63 %

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Momčilo Miletić
2. Gordana Kurjak
3. Dušan Romanić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Milan Popović
2. Branko Kurjak

16. MO OŽEGOVCI:
Od ukupno 88 birača upisanih u popise birača glasovalo je 15 birača, odnosno 17,04 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 15, odnosno 100 %, dok nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Goran Šteković, 15 glasova ili 100,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 5 kandidat, i to:
1. Goran Šteković
2. Milorad Ćasić
3. Nikola Šteković
4. Ljubica Culić
5. Dušan Šteković

17. MO KRIČKE:
Od ukupno 40 birača upisanih u popise birača glasovalo je 10 birača, odnosno 25 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 10, odnosno 100 %, dok je nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Milorad Vranešvić, 7 glasova ili 70,00 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Nikola Pletikapa 3 glasa ili 30,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 2 kandidata, i to:
1. Milorad Vranešević
2. Stana Vranešević

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabran je 1 kandidat, i to:
1. Nikola Pletikapa

18. MO DRAGOVIĆ:
Od ukupno 157 birača upisanih u popise birača glasovalo je 21 birača, odnosno 13,37 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 20, odnosno 95,23 %, dok je nevažećih bio 1 listić, odnosno 4,77%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA DRAGOVIĆ
Nositelj liste: Stevo Grašar, 20 glasova ili 100,00 %

Sa NEZAVISNE LISTE MJESNOG ODBORA DRAGOVIĆ izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Stevo Grašar
2. Dalibor Grašar
3. Mladen Budić
4. Predrag Šteković
5. Ozren Milošević

19. MO ŠPANOVICA:
Od ukupno 71 birača upisanih u popise birača glasovalo je 16 birača, odnosno 22,53 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 15, odnosno 93,75 %, dok je nevažećih bio 1 listić, odnosno 6,25%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Boško Pavković, 15 glasova ili 100,00 %
Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS izabrano je 5 kandidat, i to:
1. Boško Pavković
2. Tomo Lukašić
3. Željko Lukašić
4. Stevo Ljubičić
5. Predrag Ljubičić

20. MO GORNJA OBRIJEŽ:
Od ukupno 162 birača upisanih u popise birača glasovalo je 31 birač, odnosno 19,13 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 21, odnosno 167,74 %, dok je nevažećih bilo 10, odnosno 32,26%.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Antun Irić 21 glas ili 100,00 %

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 5 kandidata, i to:
1. Antun Irić
2. Josip Bartoluci ing.
3. Vinko Bedi
4. Srećko Rek
5. Zlatko Recc

21. MO GRAHOVLJANI:
Od ukupno 134 birača upisanih u popise birača glasovalo je 20 birača, odnosno 14,92 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 20, odnosno 100 %, dok je nevažećih nije bilo.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: Veljko Čalić, 6 glasova ili 30,00 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Mile Prodanović 14 glasova ili 70,00 %

Sa liste SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE – SDSS
izabran je 1 kandidat, i to:
1. Veljko Čalić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKAE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Mile Prodanović
2. Cvijeta Cvišić
3. Milica Prodanović
4. Stana Ugrinić.

22. MO PAKRAC-JUG:
Od ukupno 2285 birača upisanih u popise birača glasovalo je 817 birača, odnosno 35,75 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 799, odnosno 97,79 %, dok je nevažećih bilo 18 listića odnosno 2,21 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Robert Matijašević, 352 glasova ili 44,05 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Goranka Kansky Pupak 377 glasova ili 47,18 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Branka Ivanovska. 70 glasova ili 8,77 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Robert Matijašević
2. Jasna Černi
3. Almir Delihodžić

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Goranka Kansky Pupak
2. Damir Dragišić
3. Antun Terek
4. Krunoslav Sommer

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS nije izabran niti jedan kandidat.

23. MO PAKRAC – SJEVER:
Od ukupno 1805 birača upisanih u popise birača glasovalo je 775 birača, odnosno 42,93 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 758, odnosno 97,80 %, dok je nevažećih bilo 17 listića odnosno 2,20 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Rinaldo Hrastić 290 glasova ili 38,25 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Alen Dumančić dr.med. 380 glasova ili 50,14 %

3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
Nositelj liste: Ljiljana Govorušić 88 glasova ili 11,61 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Rinaldo Hrastić
2. Željko Troha
3. Marijan Gašpar

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 4 kandidata, i to:
1. Alen Dumančić dr.med.
2. Dragan Marin dipl.ing.
3. Ivana Smola dipl.oec.
4. Zdenko Hudorović

Sa liste HRVATSKOG DEMOKRATSKOG SAVEZA SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB nije izabran niti jedan kandidat.

24. MO PAKRAC – CENTAR:
Od ukupno 1808 birača upisanih u popise birača glasovalo je 742 birača, odnosno 41,03 %.
Važećih glasačkih listića bilo je 716, odnosno 96,49 %, dok je nevažećih bilo 26 listića odnosno 3,51 %.
Kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: Milan Ristić, 273 glasova ili 38,12 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Mihajla Pavković mag.iur. 354 glasova ili 49,45 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: Miroslav Kolar. 89 glasova ili 12,43 %

Sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Milan Ristić
2. Zoran Petrović
3. Marijan Kratki

Sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP izabrano je 3 kandidata, i to:
1. Mihajla Pavković mag.iur.
2. Andreja Vujanić
3. Katarina Ranogajec

Sa liste HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS izabran je 1 kandidat i to:
1. Miroslav Kolar

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

KLASA: 013-01/11-01/05
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur.,v.r.

Pakrac, 5. prosinca 2011. godine