>

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3
o broju članova vijeća mjesnih odbora i o
potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

A/ Utvrđuje se da mjesni odbori na području Grada Pakraca, prema podacima iz prethodnih lokalnih izbora, imaju broj birača kako slijedi:
1. Mjesni odbor Badljevina 743 birača,
2. Mjesni odbor Donja Obrijež 226 birača,
3. Mjesni odbor Gornja Šumetlica 97 birača,
4. Mjesni odbor Kapetanovo Polje 52 birača,
5. Mjesni odbor Kraguj 130 birača,
6. Mjesni odbor Kusonje 672 birača,
7. Mjesni odbor Mali Banovac i Batinjani 138 birača,
8. Mjesni odbor Novi Majur 84 birača,
9. Mjesni odbor Omanovac 162 birača,
10. Mjesni odbor Ploštine 176 birača,
11. Mjesni odbor Prekopakra 1068 birača,
12. Mjesni odbor Stari Majur 25 birača,
13. Mjesni odbor Toranj 160 birača,
14. Mjesni odbor Veliki Banovac 142 birača,
15. Mjesni odbor Brusnik 82 birača,
16. Mjesni odbor Branešci 147 birača,
17. Mjesni odbor Ožegovci 88 birača,
18. Mjesni odbor Kričke 42 birača,
19. Mjesni odbor Dragović 156 birača,
20. Mjesni odbor Španovica 71 birača,
21. Mjesni odbor Gornja Obrijež 162 birača,
22. Mjesni odbor Grahovljani 134 birača, (Donji, Gornji i Srednji)
23. Mjesni odbor «Pakrac jug» 2304 birača,
24. Mjesni odbor «Pakrac sjever» 1789 birača,
25. Mjesni odbor «Pakrac centar» 1793 birača.
B/ Polazeći od odredbe članka 63. Statuta Grada Pakraca i članka 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, utvrđuje se da mjesni odbori trebaju birati slijedeći broj članova vijeća mjesnog odbora:
– 3 člana – mjesni odbori koji imaju do 70 upisanih birača,
– 5 članova – mjesni odbori koji imaju od 70 do 500 upisanih birača,
– 7 članova – mjesni odbori koji imaju više od 500 upisanih birača.
C/ Polazeći od odredbe članka 9. stavka 3. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, utvrđuje se da, kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5% potpisa, od ukupnog broja birača iz točke A ovih obvezatnih uputa.
D/ Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na Oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-04

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011. godine