Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

I
Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:
– Ivici Matešu iz Prekopakre,
– Udruzi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata RH Kusonje 1991.-1993. iz Bjelovara,
– Miralemu Alečkoviću iz Hlebina,
– Jaroslavu Vozabu iz Lipika.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-16

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.