Zaključak vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

1. Gradsko vijeće Grada Pakraca najoštrije osuđuje i smatra potpuno neprimjerenom izjavu Veljka Džakule, izrečenu u Kusonju 13. kolovoza ove godine u prigodi održavanja komemorativnog skupa u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora mještana Kusonja, Dragovića, te izbjeglica iz Potkozarja, a vezano uz naziv trga u naselju Kusonje, koji nosi ime dr. Ante Starčevića, navodeći da to ime nikako ne ide uz antifašizam i da vrijeđa osjećaje srpskog naroda.
Dr. Ante Starčević (1823.-1896.) političar, publicista i književnik, kojega Hrvati zbog njegove cijeloživotne borbe za samostalnost hrvatske države i neovisnost od Austro-ugarske monarhije zovu i „ocem Domovine“, zaista ne zaslužuje da njegov rad vrednuje, a niti ime izgovara osoba čija je životna opsesija u totalnoj suprotnosti sa naukom dr. Ante Starčevića.

2. I na ovaj način Veljko Džakula pokušava remetiti i blatiti sve napore i dostignuća, kako hrvatskog, tako i srpskog stanovništva ovog kraja, usmjerenih ka ponovnoj uspostavi povjerenja i suživota na ovom području, što mu duboko vjerujemo neće uspjeti, kao što mu i do sada nije uspijevalo.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/10-01/09
URBROJ: 2162-01/1-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.