>

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.06.2010. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
na području Grada Pakraca u 2009. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2009. godini.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini sastavni
je dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/10-01/07
URBROJ: 2162-07/01-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 18. lipnja 2010. godine