Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani I

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 04/09), te točke III stavka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani KLASA:945-01/09-01/40, UR.BROJ:2162-03/03-09-49 od dana 16. prosinca 2009. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

I
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca objavljenom 18. prosinca 2009. godine u «Pakračkom listu» koji je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, i to:

1. Tomislav Frajfogel, Pakrac, Grigora Viteza 2

Katastarska općina: Batinjani
a. k.č.br. 398 oranica površine 1547 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
b. k.č.br. 702/1 oranica površine 3158 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
c. k.č.br. 702/2 oranica površine 3158 m2 za cijenu 1.400,00 kn,

2. Branko Đaniš, Pakrac, Aleja kestenova 11

Katastarska općina: Batinjani
a. k.č.br. 528/1 livada površine 173 m2 za cijenu 72,00 kuna,
b. k.č.br. 528/4 livada površine 255 m2 za cijenu 106,00 kuna,
c. k.č.br. 529/1 livada površine 701 m2 za cijenu 581,00 kuna,
d. k.č.br. 529/4 livada površine 176 m2 za cijenu 73,00 kuna,
e. k.č.br. 668/3 livada površine 1331 m2 za cijenu 560,00 kuna,

3. Željko Lujanac, Badljevina, V.Nazora 23

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 534 oranica površine 3701 m2 za cijenu 1.610,00 kuna,
b. k.č.br. 724 oranica površine 2669 m2 za cijenu 1.160,00 kuna,
c. k.č.br. 725 oranica površine 2158 m2 za cijenu 940,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/112 oranica površine 2381 m2 za cijenu 1.040,00 kuna,
e. k.č.br. 1715/113 oranica površine 3633 m2 za cijenu 1.580,00 kuna,
f. k.č.br. 1715/114 oranica površine 4316 m2 za cijenu 3.750,00 kuna,
g. k.č.br. 1715/115 oranica površine 5334 m2 za cijenu 2.320,00 kuna,

4. Branko Lujanac, Badljevina, V.Nazora 80

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 648/2 oranica površine 2439 m2 za cijenu 2.150,00 kuna,
b. k.č.br. 1715/27 oranica površine 3435 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,
c. k.č.br. 1715/67 oranica površine 2870 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/109 oranica površine 5837 m2 za cijenu 5.100,00 kuna,
e. k.č.br. 1721/19 oranica površine 2748 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
f. k.č.br. 1721/20 oranica površine 3255 m2 za cijenu 2.850,00 kuna,

5. Drago Drkulec, Badljevina, T. Lujanca 22

Katastarska općina: Badljevina

a. k.č.br. 671/1 oranica površine 2158 m2 za cijenu 950,00 kuna,
b. k.č.br. 672 oranica površine 3546 m2 za cijenu 1.550,00 kuna,

6. Davor Delač, Badljevina, V.Nazora 24
Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1658/13 oranica površine 3651 m2 za cijenu 3.200,00 kuna,
b. k.č.br. 1715/6 oranica površine 4794 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
c. k.č.br. 1715/89 oranica površine 2158 m2 za cijenu 950,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/90 pašnjak površine 2158 m2 za cijenu 450,00 kuna,
e. k.č.br. 1715/131 pašnjak površine 1403 m2 za cijenu 300,00 kuna,
f. k.č.br. 1715/132 pašnjak površine 1388 m2 za cijenu 300,00 kuna,

7. Latus Centar d.o.o., Zagreb, 1. Vidovčica 21

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1711/1 oranica površine 3190 m2 za cijenu 2.550,00 kuna,
b. k.č.br. 1711/2 oranica površine 5611 m2 za cijenu 4.330,00 kuna,
c. k.č.br. 1711/3 oranica površine 11437 m2 za cijenu 8.815,00 kuna,
d. k.č.br. 1711/4 oranica površine 5028 m2 za cijenu 3.740,00 kuna,
e. k.č.br. 1711/5 oranica površine 12229 m2 za cijenu 9.150,00 kuna,
f. k.č.br. 1711/6 oranica površine 4906 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
g. k.č.br. 1715/50 oranica površine 6401 m2 za cijenu 9.150,00 kuna,
h. k.č.br. 1715/81 oranica površine 1021 m2 za cijenu 450,00 kuna,
i. k.č.br. 1715/82 oranica površine 1025 m2 za cijenu 450,00 kuna,
j. k.č.br. 1715/83 oranica površine 1021 m2 za cijenu 450,00 kuna,
k. k.č.br. 1715/110 oranica površine 3913 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
l. k.č.br. 1715/111 oranica površine 3363 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
m. k.č.br. 1715/118 oranica površine 5539 m2 za cijenu 2.450,00 kuna,

8. Branko Kop, Badljevina, Trg braće Radića 12
Katastarska Općina: Badljevina
a. k.č.br. 1715/37 oranica površine 1748 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
9. Mario Tutić, Kip 78a, 43500 Daruvar
Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1715/84 oranica površine 2823 m2 za cijenu 1.250,00 kuna,
b. k.č.br. 1715/117 oranica površine 5683 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
c. k.č.br. 1715/119 pašnjak površine 11293 m2 za cijenu 2.250,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/120 oranica površine 2823 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
e. k.č.br. 1715/124 oranica površine 11293 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
f. k.č.br. 1715/130 pašnjak površine 5683 m2 za cijenu 2.150,00 kuna,
g. k.č.br. 1715/134 oranica površine 5647 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

10. Darijo Gruber, Badljevina, Kolodvorska 4
Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1715/98 oranica površine 770 m2 za cijenu 700,00 kuna,

11. Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, 43506 Dežanovac

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1724/16 oranica površine 11149 m2 za cijenu 4.850,00 kuna,

Sveukupno: 20 ha 01 a 27 m2 za kupoprodajnu cijenu od 121.827,00 kuna.

II
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Pakraca i izabrani ponuditelj sklopit će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Ugovorom o prodaji iz stavka 1. ove točke uredit će se način plaćanja, rok otplate, broj rata i revalorizacija kupoprodajne cijene.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/09-01/40
UR.BROJ:2162-06/03-10-68

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine