Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („ Narodne novine „ 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca„ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi:

O D L U K U
o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića
na području Grada Pakraca u 2010. godini

Članak 1.
Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za područje Grada Pakraca u 2010. godini.

Članak 2.
Plan mreže rezultat je postojećeg stanja i potreba za obuhvatom djece u predškolskim ustanovama na području Grada Pakraca u 2010. godini.

Članak 3.
Plan mreže dječjih vrtića sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka i Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca ne sprječava osnivanje dječjih vrtića od strane drugih zakonom ovlaštenih osnivača.

Članak 5.
Plan mreže dječjih vrtića dostavlja se Požeško – slavonskoj županiji radi utvrđivanja i usklađivanja Plana mreže predškolskih ustanova za područje Požeško – slavonske županije.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. ožujka 2010. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/10-01/01
URBROJ: 2162-06/07-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
PAKRAC, 23. veljače 2010.