Izvješće Mandatne komisije o provedenim lokalnim izborima 2009. godine

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDNIM LOKALNIM IZBORIMA 2009. g.

            Temeljem članka 50. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo grada Pakraca utvrdilo je rezultate izbora temeljem glasova na svim biračkim mjestima, slijedom čega su za članove Gradskog vijeća izabrani:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  
  1.  IVAN MARIJANOVIĆ, dr.med.  
  2.  DAVORKA PLEŠA, dipl.politog  
  3.  ANTUN FRIĆER  
  4.  MIROSLAV DELAČ  
  5.  MARKO MAROŠEVIĆ  
  6.  ŽELJKA PEJŠA  
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
 
  1.  DRAGAN MARIN, dipl.ing.matematike, SDP  
  2.  MIROSLAV KOLAR, dipl.ing.stroj., HNS  
  3.  JOSIP BARTOLUCI, ing.el., SDP  
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP  
  1.  GOJKO BRZICA  
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  
  1.  DRAGO MARTER  

Uvažavajući činjenicu da nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i odredbi članka 10. stavak l. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi stavka 2. navedenog članka Zakona povećava se broj članova Gradskog vijeća Grada Pakraca za tri člana, tako da sada isto broji 14 članova (vijećnika), a izabrani su:

  1. Darko Grašar, Srbin – SDSS
  2. Gligorije Vukasović, Srbin – SDSS
  3. Mira Kukuć, Srpkinja – HNS

Konstatira se da je izabrani vijećnik Socijal demokrtske partije g. Dragan Marin sukladno odredbi članka 7. stavak l. alineja l. Zakona, dopisom od 12. lipnja 2009. godine podnio ostavku na svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Konstatira se da je Socijal demokratska partija Gradski odbor Grada Pakraca, sukladno odredbi članka 8. Zakona, odredila da g. Dragana Marina zamjenjuje g. Zoran Krejči iz Pakraca.

Utvrđuje se da sa današnjim danom, odnosno trenutkom polaganje svečane prisege, počinje teći mandat gradskog vijećnika svim izabranim vijećnicima kao i g. Zoranu Krejčiju koji zamjenjuje g. Dragana Marina.

            Utvrđuje se da je najstariji vijećnik dr. Ivan Marijanović koji će predsjedavati sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika.

            Konstatira se da je za gradonačelnika Grada Pakraca izabran mr.sc. Davor Huška dipl.oec., a za zamjenika gradonačelnika prof. Nikola Šimić kandidati Hrvatske demokratske zajednice.

 

Klasa: 013-03/09-01/02

Urbr.: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.